Menu

Skip to: Site menu | Main content

m

Mui

admin 23-10-2006

Een mui is een dieper gedeelte in een zandbank of op het strand of langs een strekdam min of meer dwars op de kust, waardoor het zeewater naar zee stroomt. De stroming noemen we een muistroom. De diepe ruimten tussen de zandbanken dus evenwijdig aan het strand, noemen we zwinnen of troggen.

Inhoud syndiceren