Menu

Skip to: Site menu | Main content

Contributie

maartje 23-03-2018

lk jaar wordt tijdens de algemene ledenvergadering de hoogte van de contributie bepaald voor het volgende seizoen. Men kan betalen per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks.

Men kan betalen per automatische incasso.

Contributietarieven per jaar (2018)
Juniorleden (t/m 15 jaar):
- € 110,00

Seniorleden (vanaf 16 jaar):
- € 133,00

Extra contributie Varend Redden:
- € 25,00

Rustende leden:
- € 40,50

Inschrijfgeld eenmalig:
- € 10,00

Administratiekosten op het niet betalen per automatische incasso:
- € 6,00