Contributie

Elk jaar wordt tijdens de algemene ledenvergadering de hoogte van de contributie bepaald voor het volgende seizoen. Men kan betalen per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks.

Alle leden zijn verplicht te betalen per automatische incasso [1], indien er geen machtiging is af gegeven, zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht.

Contributietarieven per jaar (2018)
Juniorleden (t/m 15 jaar):
- € 110,00

Seniorleden (vanaf 16 jaar):
- € 133,00

Extra contributie Varend Redden:
- € 25,00

Rustende leden:
- € 40,50

Inschrijfgeld eenmalig:
- € 10,00

Administratiekosten op het niet betalen per automatische incasso:
- € 6,00


URL: http://www.hgrb.nl/?q=node/6