Menu

Skip to: Site menu | Main content

Publicatie inzake ANBI-verplichting

admin 18-06-2018

Door veranderingen in de (belasting)wetgeving is elke ANBI-vereniging met ingang 1 januari 2014 onderstaande zaken verplicht openbaar te maken.

Naam van de vereniging
Hardinxveld-Giessendamse Reddingsbrigade

RSIN of fiscaal nummer
0048.51.213

Contactgegevens
Hierbij verwijzen wij naar de algemene contactgegevens.

Bestuurssamenstelling
Hierbij verwijzen wij naar de contactgegevens van het bestuur.

Beleidsplan
Een nieuwe toekomstvisie is door het bestuur vastgesteld en vormt de basis voor toekomstige activiteiten. Na vaststelling in de ALV zal publicatie op de website plaatsvinden.
Tezamen met de statuten en huishoudelijk reglement vormen zij het kader van onze vereniging.

Beloningsbeleid
De bestuursverklaring ten aanzien van dit onderwerp:
“de HGRB betaalt haar bestuursleden, commissieleden geen vergoeding voor hun activiteiten. Het zijn vrijwilligers die hun kennis, kunde en tijd ter beschikking van de vereniging stellen. Eventuele onkosten worden alleen vergoed als er een directe relatie is met werkzaamheden/aangekochte goederen ten behoeve van de vereniging.”

Doelstelling
Hierbij verwijzen wij naar de doelstelling bij de gegevens van onze vereniging op de website

Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden
Hierbij verwijzen wij naar het nieuws, agenda en activiteiten op de website. Van elke commissie is een verslag van de jaarlijkse activiteiten op de website na te lezen in de vorm van jaarverslagen.

Financiële verantwoording
 
Toelichting
Alle bedragen hebben betrekking op het boekjaar 2017, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bedragen zijn nominaal.

Een meerjaren onderhouds- en vervangingsschema ligt ten grondslag aan de post verplichtingen/ reserveringen die credit op de balans zijn opgenomen. De noodzakelijk verplichtingen worden zoveel mogelijk in liquiditeiten opgebouwd. 

Lasten

 

 

Baten

Zwembad huur

17.182

 

Contributie

25.295

Bondscontributies

  2.339

 

Subsidie

991

Gebouwenbeheer

5.046

 

Giften

400

Algemene kosten

14.060

 

Rente

13

Reservering t.b.v. verplichtingen

3.000

 

Verenigingscommissies

19.507

Winst

4.579

 

 

 

 

46.206

 

 

46.206

  
Toelichting
Contributie van leden is tezamen met een jaarlijkse actie onder de leden en de inkomsten van de verenigingscommissies de belangrijkste inkomsten voor de vereniging.
Daartegenover staat de huur van het zwembad en de uitgaven voor de gebouwen als belangrijkste uitgaven. De reservering houdt verband met het meerjaren onderhouds- en vervangingsschema