Menu

Skip to: Site menu | Main content

Nieuws

Update 12 mei: buitenactiviteit 15 mei vervalt - hopelijk binnenkort weer zwemmen

admin 13-05-2020

Op 12 mei is de onderstaande update gemaild naar alle leden.

Vorige week hebben we aangekondigd dat we activiteiten willen gaan organiseren, omdat we het belangrijk vinden om actief te zijn en elkaar weer te ontmoeten, op een verantwoorde manier. Bedankt voor alle reacties van jeugd- en seniorleden, instructeurs en ouders/verzorgers op het verzoek om de vragenlijst in te vullen! 

De dag na onze aankondiging heeft het kabinet bekendgemaakt dat zwembaden onder voorwaarden weer open mogen per 11 mei. De versoepeling voor binnenbaden kwam eerder dan we hadden verwacht. Afgelopen vrijdag heeft de zwembranche een protocol gepubliceerd voor de heropening van zwembaden. Vooralsnog is niet bekend wanneer zwembad De Duikelaar zal openen, maar de verwachting is dat er snel groen licht zal komen.

Aangezien wij als Reddingsbrigade graag actief zijn bij, op en in het water, hebben we besloten de 'droge' buitenactiviteit aanstaande vrijdag 15 mei te laten vervallen. In plaats daarvan steken we tijd en energie in de voorbereiding van activiteiten in het zwembad. Indien mogelijk, hopen we volgende week al van start te gaan in het zwembad. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen we jullie informeren via e-mail en/of de Boei. Er wordt dan ook een nieuw opgaveformulier gestuurd voor leden en vrijwilligers.

Neem in geval van vragen contact op met één van de bestuursleden. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Coronavirus - update 5 mei

admin 05-05-2020

Als Reddingsbrigade vinden wij het belangrijk om actief en in beweging te blijven, ook in deze bijzondere tijd. Daarnaast willen we onze jeugdleden de kans geven om elkaar weer te ontmoeten en samen actief te zijn, op een veilige en gezellige manier.

Op vrijdagavond 15 en 22 mei willen we daarom een buitenactiviteit organiseren voor de jeugd t/m 12 jaar op het terrein van zwembad De Duikelaar. We gaan die avonden een serie buitenoefeningen (op het droge) doen van Reddingsbrigade Nederland. De precieze tijden en indeling volgen later.

Uiteraard wordt erop toegezien dat vóór, tijdens en na de activiteit de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF en gemeente Hardinxveld-Giessendam gevolgd worden. Meer informatie over de richtlijnen en regels rondom onze buitenactiviteiten volgt eind deze week of begin volgende week. Morgen zal het bestuur een gedetailleerd plan, inclusief veiligheidsprotocollen, indienen bij gemeente Hardinxveld-Giessendam. Als er geen akkoord gegeven wordt op de plannen en protocollen, zal de activiteit alsnog afgelast worden en wordt dit naar alle leden gecommuniceerd.

Om een idee te krijgen hoeveel deelnemers en vrijwilligers er aanwezig zijn op vrijdag 15 mei, willen we alle leden en ouders/verzorgers vragen om, bij voorkeur uiterlijk vrijdag 8 mei, een korte vragenlijst in te vullen (verkorte link: https://bit.ly/2WoPohq). Het invullen van de vragenlijst kost slechts 1 minuut. Wij willen hierbij benadrukken dat deelname aan de activiteit niet verplicht is, maar volledig berust op vrijwilligheid.

Zoals eerder aangegeven komen alle overige activiteiten t/m 19 mei te vervallen.

Neem in geval van vragen contact op met één van de bestuursleden. Blijf ook met ons in contact via social media (Facebook en Instagram). 

Coronavirus - update 25 april

Johan-H 25-04-2020

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat de meeste coronamaatregelen van kracht blijven tot en met 19 mei. Er komt komende weken wel meer ruimte, waardoor de jeugd onder begeleiding buiten mag gaan sporten en de basisscholen vanaf 11 mei hun deuren zullen openen. Zwembad De Duikelaar blijft tot en met 19 mei gesloten.

Tot en met 9 mei vervallen alle activiteiten bij Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam. Komende 2 weken worden gebruikt om de mogelijkheden te verkennen en activiteiten voor te bereiden. Hopelijk kunnen we in de week van 11 mei de eerste (alternatieve) activiteiten opstarten en daarna geleidelijk verder uitbreiden.

Het jaarlijkse medewerkersuitje zal, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet op 13 juni plaatsvinden. Hopelijk kunnen we op een later moment alsnog iets organiseren om onze vaste vrijwilligers te bedanken, bijvoorbeeld rond de start van het nieuwe seizoen.

Meer nieuws, onder anderen over de examens, volgt in de volgende update en/of clubblad de Boei van mei. Heb je een vraag, idee of plan voor de vereniging? Neem dan contact op met één van de bestuursleden of blijf in contact via social media (Facebook en Instagram).

Coronavirus - update 1 april

maartje 01-04-2020

Gisteravond heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle geldende coronamaatregelen worden verlengd tot en met 28 april. Hierdoor vervallen tot en met 28 april ook alle activiteiten bij Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam.

Begin volgende week vergaderen het bestuur en de Technische Commissie digitaal over de stand van zaken en de planning voor de opleidingen en examens. De uitkomsten hiervan zullen via ons clubblad 'de Boei' gecommuniceerd worden. Zoals eerder aangegeven zal het clubblad daardoor deze maand mogelijk later verspreid worden dan normaal.

Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan één van de bestuursleden.

Coronavirus - update 28 maart

Johan-H 28-03-2020

In het nieuwsbericht van 14 maart is aangegeven dat alle activiteiten bij Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam tot en met 31 maart zijn afgelast om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In lijn met de richtlijnen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid wordt deze maatregel in ieder geval met een week verlengd tot maandag 6 april en dus vervallen komende week ook alle activiteiten. 

Aankomende dinsdag 31 maart besluit het kabinet over eventuele verlenging of aanpassing van de maatregelen ná 6 april. Dit besluit zal waarschijnlijk bepalend zijn voor het verdere verloop van ons seizoen. Door de huidige onzekerheid zal ons clubblad 'de Boei' deze maand mogelijk later verspreid worden, zodat we de gevolgen van het kabinetsbesluit kunnen bespreken en een planning kunnen maken voor de komende periode. Houd de mailbox in de gaten voor (tussentijdse) updates

Nationale Reddingsvloot
Vorige week heeft Reddingsbrigade Nederland een inventarisatie gehouden om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van de eenheden van de Nationale Reddingsvloot (NRV), aangezien er in deze tijd van het jaar nog steeds kans is op overstroming van rivieren. Bij onze NRV-eenheid zijn er op dit moment nog voldoende bemanningsleden beschikbaar om uit te rukken in geval nood. Er gelden aangepaste protocollen en richtlijnen om de bemanningsleden te beschermen bij een eventuele inzet

Tot slot
Het is onzeker hoe de rest van ons seizoen gaat verlopen. Het is nu echter van groot belang dat verdere verspreiding van het coronavirus wordt tegengegaan. Wij adviseren om de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM te (blijven) volgen. 

Als er vragen zijn met betrekking tot de activiteiten bij Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam, kunnen deze gesteld worden door te antwoorden op deze e-mail of door contact op te nemen met één van de bestuursleden.

 

Inhoud syndiceren