Menu

Skip to: Site menu | Main content

Nieuws

Coronavirus - update 1 april

maartje 01-04-2020

Gisteravond heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle geldende coronamaatregelen worden verlengd tot en met 28 april. Hierdoor vervallen tot en met 28 april ook alle activiteiten bij Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam.

Begin volgende week vergaderen het bestuur en de Technische Commissie digitaal over de stand van zaken en de planning voor de opleidingen en examens. De uitkomsten hiervan zullen via ons clubblad 'de Boei' gecommuniceerd worden. Zoals eerder aangegeven zal het clubblad daardoor deze maand mogelijk later verspreid worden dan normaal.

Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan één van de bestuursleden.

Coronavirus - update 28 maart

Johan-H 28-03-2020

In het nieuwsbericht van 14 maart is aangegeven dat alle activiteiten bij Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam tot en met 31 maart zijn afgelast om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In lijn met de richtlijnen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid wordt deze maatregel in ieder geval met een week verlengd tot maandag 6 april en dus vervallen komende week ook alle activiteiten. 

Aankomende dinsdag 31 maart besluit het kabinet over eventuele verlenging of aanpassing van de maatregelen ná 6 april. Dit besluit zal waarschijnlijk bepalend zijn voor het verdere verloop van ons seizoen. Door de huidige onzekerheid zal ons clubblad 'de Boei' deze maand mogelijk later verspreid worden, zodat we de gevolgen van het kabinetsbesluit kunnen bespreken en een planning kunnen maken voor de komende periode. Houd de mailbox in de gaten voor (tussentijdse) updates

Nationale Reddingsvloot
Vorige week heeft Reddingsbrigade Nederland een inventarisatie gehouden om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van de eenheden van de Nationale Reddingsvloot (NRV), aangezien er in deze tijd van het jaar nog steeds kans is op overstroming van rivieren. Bij onze NRV-eenheid zijn er op dit moment nog voldoende bemanningsleden beschikbaar om uit te rukken in geval nood. Er gelden aangepaste protocollen en richtlijnen om de bemanningsleden te beschermen bij een eventuele inzet

Tot slot
Het is onzeker hoe de rest van ons seizoen gaat verlopen. Het is nu echter van groot belang dat verdere verspreiding van het coronavirus wordt tegengegaan. Wij adviseren om de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM te (blijven) volgen. 

Als er vragen zijn met betrekking tot de activiteiten bij Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam, kunnen deze gesteld worden door te antwoorden op deze e-mail of door contact op te nemen met één van de bestuursleden.

 

Coronavirus

maartje 14-03-2020

In lijn met het advies vanuit Reddingsbrigade Nederland worden in elk geval tot en met 31 maart alle (niet-urgente) activiteiten bij Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam afgelast om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent onder andere dat JC-activiteiten, lessen Zwemmend Redden en Varend Redden, de bestuursvergadering én de buitengewone ledenvergadering aanstaande woensdag 18 maart zijn afgelast.

De regering heeft namelijk aangescherpte maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sportkoepel NOC*NSF heeft naar aanleiding daarvan met klem geadviseerd om tot en met 31 maart 2020 alle sportevenementen af te gelasten én roept op alle andere bijeenkomsten, zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroepbijeenkomsten, ook af te gelasten.

Reddingsbrigade Nederland adviseert lokale Reddingsbrigades, in afstemming met de Medische Adviesraad (MAR), op te volgen:

  • de nieuwe maatregelen geldend voor heel Nederland, in elk geval tot en met 31 maart 2020, gebaseerd op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Rijksoverheid;
  • het advies van NOC*NSF.

Een Reddingsbrigade is meer dan een sportclub. Als de hulpverlening door het afgelasten of uitstellen in gevaar komt, kan dat argument zijn om een activiteit of bijeenkomst toch door te laten gaan. Uiteraard staat de eigen veiligheid centraal. Leden die zich vanwege het coronavirus terugtrekken uit dergelijke activiteiten of bijeenkomsten zullen worden gerespecteerd. 

Als gevolg van de nieuwe richtlijnen mbt het coronavirus heeft de Technische Commissie (TC) de zoektocht gestaakt om de zwemlessen tijdelijk in een ander zwembad plaats te laten vinden. De herkansingen voor de proefexamens worden nu 2 weken verplaatst naar 15 en 17 april, mits de restricties na 31 maart opgeheven zijn en zwembad De Duikelaar weer beschikbaar is. De tijden en indelingen van de proefexamens blijven hetzelfde.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en adviseren iedereen om te handelen in lijn met de adviezen van het RIVM. Houd de mail de komende weken in de gaten voor meer informatie met betrekking tot de activiteiten bij Reddingbrigade Hardinxveld-Giessendam.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur 

ZWEMBAD GESLOTEN; LESSEN VERVALLEN

Suuz 10-03-2020

LET OP! Het zwembad is per direct voor drie weken GESLOTEN in verband met het vervangen van de te gladde vloer. Hiermee komen helaas sowieso de lessen van vrijdag 13, woensdag 18, vrijdag 20, woensdag 25 en vrijdag 27 maart te vervallen.

AFGELAST : Buitengewone ledenvergadering Reddingsbrigade - 18 maart 2020

maartje 02-03-2020

UPDATE: Deze ledenvergadering is afgelast, zie berichtgeving omtrent het coronavirus.


Beste (ouders van) Reddingsbrigade-leden,

Inhoud syndiceren