Menu

Skip to: Site menu | Main content

Contributie

Johan-H 23-02-2022

Elk jaar wordt tijdens de algemene ledenvergadering de hoogte van de contributie bepaald voor het volgende seizoen. Men kan betalen per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks.

Alle leden zijn verplicht te betalen per automatische incasso, indien er geen machtiging is af gegeven, zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht.

Contributietarieven per jaar (2022)
Juniorleden (t/m 15 jaar):
- € 119,00

Seniorleden (vanaf 16 jaar):
- € 138,00

Extra contributie Varend Redden:
- € 25,00

Leden alleen Varend Redden:
- € 69,00

 Rustende leden:
- € 41,80

Inschrijfgeld eenmalig:
- € 10,00

Administratiekosten op het niet betalen per automatische incasso:
- € 6,00

 

Contributie
Hilda van Veen
0184-618557
contributies@hgrb.nl