Menu

Skip to: Site menu | Main content

Coronavirus

maartje 14-03-2020

In lijn met het advies vanuit Reddingsbrigade Nederland worden in elk geval tot en met 31 maart alle (niet-urgente) activiteiten bij Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam afgelast om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit betekent onder andere dat JC-activiteiten, lessen Zwemmend Redden en Varend Redden, de bestuursvergadering én de buitengewone ledenvergadering aanstaande woensdag 18 maart zijn afgelast.

De regering heeft namelijk aangescherpte maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sportkoepel NOC*NSF heeft naar aanleiding daarvan met klem geadviseerd om tot en met 31 maart 2020 alle sportevenementen af te gelasten én roept op alle andere bijeenkomsten, zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroepbijeenkomsten, ook af te gelasten.

Reddingsbrigade Nederland adviseert lokale Reddingsbrigades, in afstemming met de Medische Adviesraad (MAR), op te volgen:

  • de nieuwe maatregelen geldend voor heel Nederland, in elk geval tot en met 31 maart 2020, gebaseerd op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Rijksoverheid;
  • het advies van NOC*NSF.

Een Reddingsbrigade is meer dan een sportclub. Als de hulpverlening door het afgelasten of uitstellen in gevaar komt, kan dat argument zijn om een activiteit of bijeenkomst toch door te laten gaan. Uiteraard staat de eigen veiligheid centraal. Leden die zich vanwege het coronavirus terugtrekken uit dergelijke activiteiten of bijeenkomsten zullen worden gerespecteerd. 

Als gevolg van de nieuwe richtlijnen mbt het coronavirus heeft de Technische Commissie (TC) de zoektocht gestaakt om de zwemlessen tijdelijk in een ander zwembad plaats te laten vinden. De herkansingen voor de proefexamens worden nu 2 weken verplaatst naar 15 en 17 april, mits de restricties na 31 maart opgeheven zijn en zwembad De Duikelaar weer beschikbaar is. De tijden en indelingen van de proefexamens blijven hetzelfde.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en adviseren iedereen om te handelen in lijn met de adviezen van het RIVM. Houd de mail de komende weken in de gaten voor meer informatie met betrekking tot de activiteiten bij Reddingbrigade Hardinxveld-Giessendam.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur