Update 20 mei: we gaan weer zwemmen!

Zoals eerder aangegeven vindt de Reddingsbrigade het belangrijk om actief en in beweging te blijven, ook in deze bijzondere tijd. We willen onze leden de kans geven om elkaar weer te ontmoeten en samen actief te zijn, het liefst in/rond het water. Helaas is zwembad De Duikelaar voorlopig nog gesloten voor verenigingen. Na overleg met zwembad de Doetse Kom [1] in Giessenburg blijkt het mogelijk om op woensdag een deel van dat zwembad te huren voor Reddingsbrigade-activiteiten. We zijn daarbij gebonden aan de geldende tijden [2], richtlijnen [3] en maximum aantal bezoekers in de Doetse Kom.

Voor de leden t/m 12 jaar wordt een activiteit van een uur georganiseerd aan het einde van de woensdagmiddag. Voor de leden vanaf 13 jaar is het alleen mogelijk om een activiteit van een half uur te organiseren op de woensdagavond, waarbij de leden verdeeld worden over twee tijdsblokken. 

De tijden en indeling zijn als volgt:
Leden t/m 12 jaar:     woensdag 17-18 uur (max. 40 personen)
Leden vanaf 13 jaar:  woensdag 19-19.30u of 19.30-20u (max. 10 personen per half uur)

Wij willen opnieuw benadrukken dat deelname aan de activiteit niet verplicht is, maar volledig berust op vrijwilligheid. Leden die deel willen nemen aan de activiteiten, moeten zich uiterlijk zaterdag 23 mei aanmelden via het opgaveformulier [4] (verkorte link: https://bit.ly/36mf1E7 [5]). Leden vanaf 13 jaar die beide tijdsblokken aanwezig kunnen zijn, mogen dat in het opgaveformulier aangeven. Je wordt ingedeeld op een tijdsblok waarop nog ruimte is. Als er meer aanmeldingen komen dan er ruimte is in de Doetse Kom, zullen de leden verdeeld worden over de twee woensdagen. 

Uiteraard wordt erop toegezien dat vóór, tijdens en na de activiteit de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF en de Doetse Kom gevolgd worden. Er zal voorafgaand aan de activiteit een e-mail naar alle leden en vrijwilligers verspreid worden waarin deze richtlijnen en regels verder toegelicht worden. 

De eerder geplande buitenactiviteit op 22 mei gaat niet door. Het activiteitenrooster ná 3 juni wordt in de komende weken bepaald op basis van de beschikbaarheid van de Doetse Kom na 3 juni en de eventuele (her)opening van De Duikelaar voor verenigingsactiviteiten.

Neem in geval van vragen contact op met één van de bestuursleden [6]. Volg ons ook op Facebook [7] en Instagram [8].


URL: http://www.hgrb.nl/?q=node/5458