Menu

Skip to: Site menu | Main content

Nieuws

Coronaprotocol zwemmen in de Duikelaar [update 18 nov]

Johan-H 18-11-2020

Update 18 nov: Er zijn een aantal regels gewijzigd en toegevoegd. De aanpassingen zijn gemarkeerd door [nieuw] en [gewijzigd].

Wij vragen iedereen het veiligheidsplan van het zwembad goed door te lezen en vooral ook onderstaande instructies op te volgen.

 • Kom alleen naar het zwembad als je geen last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of benauwdheid. Dit geldt voor alle zwemmers en lesgevers!
 • Zorg ervoor dat je 5 minuten voor de les bij het zwembad aanwezig bent. Op die manier kunnen we de wisseling van de groepen op een veilige manier plaats laten vinden.
 • [gewijzigd] Alle zwemmers, lesgevers en andere vrijwilligers vanaf 13 jaar dragen bij binnenkomst in het zwembad een mondkapje totdat ze gaan omkleden. Na afloop van het zwemmen of lesgeven draagt iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje, zodra hij/zij klaar is met omkleden. Langs het bad en tijdens het zwemmen hoef je geen mondkapje op. 
 • [nieuw] Vrijwilligers mogen leden die zich niet aan de regels en instructies houden de toegang weigeren tot het zwembad.
 • Bij binnenkomst is er een mogelijkheid om je handen te desinfecteren.
 • In het zwembad is een eenrichtingsroute aangegeven. Volg de pijlen en de instructies van onze vrijwilligers. Zij zijn duidelijk te herkennen aan een geel hesje.
 • De groepen van verschillende lesuren worden zo veel mogelijk gescheiden. Alle zwemmers wachten na binnenkomst in de zwembadhal totdat alle zwemmers van de voorgaande groep de zwembadzaal hebben verlaten. Vervolgens mag de nieuwe groep via de tribune de zwembadzaal betreden. Volg hierbij de instructies van de vrijwilligers met de gele hesjes. Tijdens het wachten in de hal dragen leden vanaf 13 jaar een mondkapje.
 • De zwemmers en lesgevers komen naar het zwembad met zwemkleding onder hun (boven)kleding.
 • Ouders mogen het zwembad niet binnenkomen.
 • Er kan aan het begin van de les geen gebruik gemaakt worden van de omkleedhokjes.
 • De zwemmers dienen hun kleding in een tas op de banken in het zwembad te zetten. Neem dus een grote (sport)tas mee waar al je kleding en spullen in passen.
 • Er wordt in de banen 1, 3 en 5 les gegeven vanaf de diepe zijde van het bad. In de banen 2 en 4 wordt les gegeven vanaf de ondiepe zijde van het bad. Hierdoor is er op de kant meer ruimte voor de lesgevers en zwemmers om voldoende afstand te houden.
 • Lesgevers dragen in het zwembad een mondkapje tijdens groepswisselingen, aangezien er op dat moment niet altijd voldoende afstand tot elkaar en tot de zwemmers gehouden kan worden. Het is overigens niet de bedoeling dat er daardoor bewust onvoldoende afstand gehouden wordt.
 • Tijdens het sporten is het voor zwemmers t/m 17 jaar niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden, maar vóór en (direct) na het zwemmen houden alle kandidaten en vrijwilligers zich aan de algemeen geldende afstandsregels. Alle personen vanaf 18 jaar houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar, dus ook tijdens het sporten. Vanwege deze afstandsregel, kunnen er maximaal 15 personen van 18 jaar en ouder tegelijkertijd zwemmen.
 • Er kan niet gedoucht worden. De douches zijn gesloten voor alle lesgroepen.
 • Na afloop kan er alleen omgekleed worden in de (kleine) kleedcabines aan de kant van de heren. De (grote) kleedkamers zijn gesloten.
 • Blijf niet hangen na afloop van het zwemmen. Verlaat het zwembadgebouw zo snel mogelijk.

Wanneer er vragen zijn met betrekking tot dit coronaprotocol, dan kunt u contact opnemen met de Technische Commissie via tc@hgrb.nl.

Update 18 nov: zwemactiviteiten starten weer op 20 november

Johan-H 18-11-2020

De aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, die afgelopen 2 weken golden, worden niet verlengd. Dit betekent dat Zwembad de Duikelaar vanaf donderdag 19 november weer geopend is. De activiteiten van Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam worden vrijdag 20 november hervat. Aangezien er nog steeds een gedeeltelijke lockdown geldt, blijft het belangrijk dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt.  

Richtlijnen
Houd je aan de algemeen geldende richtlijnen en het verenigingsprotocol als je naar het zwembad komt! Het verenigingsprotocol bevat ook regels over mondkapjes voor leden van 13 jaar en ouder. In de afgelopen periode is gebleken dat sommige leden bewust geen mondkapje droegen. Dit levert een onveilig gevoel op bij andere leden en de vrijwilligers die aanwezig zijn in de hal en kleedkamers. Vanaf vrijdag 20 november wordt hier actief op gelet en mogen vrijwilligers de toegang weigeren aan leden die zich niet aan de regels houden.

Leden en vrijwilligers van 18 jaar en ouder moeten onderling 1,5 meter afstand houden, ook tijdens het sporten. Hierdoor mogen er maximaal 15 leden van 18 jaar en ouder tegelijk zwemmen. Er geldt geen maximum aantal zwemmers bij groepen met alleen leden t/m 18 jaar.

Lestijden
Alle lessen zijn ingekort, om alle leden voldoende tijd en ruimte te geven om te zwemmen. Het onderstaande zwemschema geldt voorlopig voor alle (reguliere) lesavonden. Als het zwemschema opnieuw wijzigt, dan wordt dit doorgegeven via een e-mailupdate of via de Boei.

woensdag
19.00 - 19.45u: voor leden die op woensdag van 19 tot 20u zwommen
19.45 - 20.30u: voor leden die op woensdag van 20 tot 21u zwommen
20.30 - 21.00u: alleen trainen voor maximaal 15 leden van 18 jaar en ouder

vrijdag
18.30 - 19.15u: voor leden die op vrijdag van 18.30 tot 19.30u zwommen
19.15 - 20.00u: voor leden die op vrijdag van 19.30 tot 20.30u zwommen + Life Saver 1 (t/m 17 jaar)
20.00 - 20.30u: voor leden die opleiding Life Saver 1 (vanaf 18 jaar) of Rescue 1 t/m 3 volgen
20.30 - 21.00u: alleen trainen voor maximaal 15 leden van 18 jaar en ouder

Zwemtijden voor leden die alleen trainen
Het laatste half uur op woensdag en vrijdag kunnen leden trainen die normaal geen opleiding volgen. Dit zijn vrijwel alleen leden van 18 jaar en ouder, dus kunnen er maximaal 15 leden trainen per half uur. We werken met een inschrijfsysteem. Informatie hierover is al eerder per mail en via een appgroep naar de betreffende leden gestuurd. Stuur een mail naar tc@hgrb.nl als je geen informatie hebt gehad, terwijl je wél wilt trainen, 18 jaar of ouder bent en géén opleiding volgt.

Speculaasactie
Op woensdag 25 en vrijdag 27 november kan de speculaas worden opgehaald in clubgebouw De Onderduiker tijdens de zwemuren. Voor het ophalen gelden de volgende regels;
- 1 persoon komt de bestelling ophalen
- eenrichtingsverkeer in het clubgebouw
- mondkapje dragen in het clubgebouw
- maximaal 2 'ophalers' binnen op hetzelfde moment.
Dit alles altijd met 1,5 meter afstand tot de ander.

Ophalen is alleen mogelijk op de dag die je hebt aangegeven, dan kunnen wij zeker garanderen dat je bestelling klaar staat.

Update 3 nov: zwemactiviteiten vervallen t/m 18 november

admin 04-11-2020
Vanaf 4 november gelden er aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. De aangescherpte maatregelen hebben komende 2 weken ook gevolgen voor de activiteiten van Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam.
 
Geen zwemmen t/m 18 november
Als gevolg van de landelijke sluiting van alle zwembaden, vervallen alle zwemactiviteiten tot en met woensdag 18 november. De prestatiezwemtocht op vrijdag 6 november gaat dus ook niet door. Over de activiteiten ná 18 november volgt een nieuwe update zodra er meer duidelijkheid is.
Komende week verschijnt het clubblad De Boei waarin o.a. informatie staat over het inleveren van de bestellingen voor de speculaasactie.
 
Neem in geval van vragen contact op met één van de bestuursleden. Blijf ook met ons in contact via social media (Facebook en Instagram). 

Update 22 okt: aangepaste zwemtijden

Johan-H 22-10-2020
Sinds vorige week gelden er aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. De aangescherpte maatregelen hebben ook gevolgen voor de activiteiten van Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam. In overleg met de VeiligheidsregioGemeente Hardinxveld-Giessendam en Zwembad de Duikelaar kunnen onze zwemopleidingen (in aangepaste vorm) doorgaan.
 
Richtlijnen voor zwemmers
Leden van 18 jaar en ouder moeten onderling 1,5 meter afstand houden, ook tijdens het sporten. Hierdoor mogen er maximaal 15 leden van 18 jaar en ouder tegelijk zwemmen in de Duikelaar. Er geldt geen maximum aantal zwemmers bij groepen met alleen leden t/m 18 jaar. Om alle leden voldoende tijd en ruimte te geven om te zwemmen, worden er een aantal wijzigingen in het lesschema doorgevoerd.
 
Aangepaste lestijden
Alle lessen worden ingekort tot 45 minuten. Hieronder staat het aangepaste zwemschema. Dit zwemschema geldt voorlopig voor alle (reguliere) lesavonden. Als het zwemschema opnieuw wijzigt, dan wordt dit doorgegeven via een e-mailupdate of via de Boei.
 
woensdag
19.00 - 19.45u: voor leden die op woensdag van 19 tot 20u zwommen
19.45 - 20.30u: voor leden die op woensdag van 20 tot 21u zwommen
20.30 - 21.00u: alleen trainen voor maximaal 15 leden van 18 jaar en ouder
 
vrijdag
18.30 - 19.15u: voor leden die op vrijdag van 18.30 tot 19.30u zwommen
19.15 - 20.00u: voor leden die op vrijdag van 19.30 tot 20.30u zwommen
20.00 - 20.45u: voor leden die de opleiding Life Saver 1 of Rescue 1 t/m 3 volgen
20.45 - 21.15u: alleen trainen voor maximaal 15 leden van 18 jaar en ouder
 
Houd je aan het verenigingsprotocol als je naar het zwembad komt!
 
Zwemtijden voor leden die alleen trainen
Het laatste half uur op woensdag en vrijdag kunnen leden trainen die normaal geen opleiding volgen. Dit zijn vrijwel alleen leden van 18 jaar en ouder, dus kunnen er maximaal 15 leden trainen per half uur. We gaan werken met een inschrijfsysteem. Meer informatie hierover wordt komende dagen naar de betreffende leden gestuurd. Stuur een mail naar prc@hgrb.nl als je aanstaande maandag nog geen informatie hebt gehad, terwijl je wél wilt trainen, 18 jaar of ouder bent en géén opleiding volgt.
 
Prestatietocht vrijdag 6 november
Op woensdag 4 november is er geen zwemmen. Op vrijdag 6 november wordt er een prestatietocht georganiseerd. Meer informatie over prestatietocht is te vinden in de agenda op de website of in de Boei van oktober. Vanwege de aangescherpte maatregelen is de prestatietocht alleen voor leden t/m 17 jaar. De tijden zijn ook aangepast, zodat er tussen de verschillende groepen voldoende tijd overblijft om (veilig) te wisselen. Vanwege de prestatietocht vervallen alle normale lessen. Leden t/m 17 jaar die normaal op woensdag zwemmen, zijn uiteraard ook welkom op 6 november. Mail naar de Technische Commissie (tc@hgrb.nl) als er vragen zijn over de prestatietocht op 6 november.
 
indeling prestatietocht 6 november
18.30 - 19.15u: leden t/m 9 jaar
19.15 - 20.00u: leden van 10 t/m 12 jaar
20.00 - 20.45u: leden van 13 t/m 17 jaar
20.45 - 21.15u: alleen trainen voor maximaal 15 leden van 18 jaar en ouder
 
Herinnering: volg de voorschriften!
Om onze activiteiten goed en veilig te laten verlopen, is het belangrijk dat alle leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers zich houden aan de algemeen geldende richtlijnen en het verenigingsprotocol, dus was/desinfecteer je handen, houd voldoende afstand en draag een mondkapje als je 13 jaar of ouder bent.
 
Neem in geval van vragen contact op met één van de bestuursleden. Blijf ook met ons in contact via social media (Facebook en Instagram). 

Speculaasactie

maartje 14-10-2020

Ook dit seizoen willen we de verenigingskas weer aanvullen door middel van de jaarlijkse speculaasactie!

Hoe werkt de actie?

 • Op woensdag 14 en vrijdag 16 oktober krijgt iedereen in het zwembad een verkooppakketje. Je krijgt een informatiebrief en een intekenlijst met de prijzen en foto's van de producten. Deze documenten zijn hieronder ook te downloaden.
 • Met de intekenlijst probeer je zoveel mogelijk speculaas te verkopen bij vrienden, familie, buren, je klasgenoten of je collega’s. We hebben geen vergunning om huis-aan-huis te verkopen, dus je mag alleen verkopen bij mensen die je kent. Probeer coronaproof te verkopen, dus houd voldoende afstand of probeer bijvoorbeeld ook eens om speculaas te verkopen door een berichtje te sturen naar bekenden via WhatsApp, Facebook of Instagram, of door briefjes bij buren door de brievenbus te doen.
 • Bij het bestellen is het de bedoeling dat de mensen vooraf al aan jou betalen.
 • De intekenlijsten lever je op vrijdag 6 of woensdag 11 november weer in in het zwembad. De lijst leg je zelf 'coronaproof' in een bakje in de hal van het zwembad.
  Inleveren na 11 november is NIET mogelijk.
 • Op woensdag 25 of vrijdag 27 november kun je in de Onderduiker de producten en je intekenlijst ophalen. Daarna ga je de bestellingen uitdelen. Houd hierbij ook rekening met de geldende corona-maatregelen.

De afgelopen jaren was de actie groot succes! We vertrouwen erop dat dat ook deze keer weer gaat lukken! Doe je best allemaal! Er is dit jaar een prijsje te verdienen voor degene die de meest originele manier bedenkt om 'coronaproof' speculaas te verkopen. Maak hiervan een foto en stuur deze naar prc@hgrb.nl. Foto's die je instuurt, kunnen gebruikt worden voor het clubblad de Boei en/of social media van de vereniging.

Heb je vragen, neem dan even contact op met:
- Maartje Rietveld prc@hgrb.nl of tel: 06-14804648

Wij hopen weer op een geslaagde actie!

 

 

 Informatie speculaasactie 2020

 Intekenlijst speculaasactie 2020 (pdf)

 Intekenlijst speculaasactie 2020 (xls) 

Inhoud syndiceren