Menu

Skip to: Site menu | Main content

Nieuws

Update 3 juni: we blijven zwemmen!

admin 03-06-2020

Na het succes van afgelopen woensdagen, organiseert Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam op 10 juni opnieuw een activiteit voor Reddingsbrigade-leden in zwembad de Doetsekom in Giessenburg. We zijn bij het organiseren van de activiteiten gebonden aan de tijden en richtlijnen van de Doetsekom.

Voor de leden t/m 12 jaar wordt er op woensdag 10 juni van 17 tot 18 uur een activiteit van een uur georganiseerd. Voor de leden vanaf 13 jaar is het alleen mogelijk om een activiteit van een half uur te organiseren tussen 19 en 20 uur, waarbij de leden verdeeld worden over twee tijdsblokken. 

De tijden en indeling zijn als volgt:
Leden t/m 12 jaar:     woensdag 17-18 uur
Leden vanaf 13 jaar:  woensdag 19-19.30u of 19.30-20u (max. 10 personen per half uur)

Wij willen benadrukken dat deelname aan de activiteit niet verplicht is, maar volledig berust op vrijwilligheid. Leden die deel willen nemen aan de activiteiten op 10 juni, moeten zich uiterlijk aanstaande zaterdag 6 juni aanmelden via het opgaveformulier. Leden vanaf 13 jaar die beide tijdsblokken aanwezig kunnen zijn, mogen dat in het opgaveformulier aangeven. Je wordt ingedeeld op een tijdsblok waarop nog ruimte is. Als er meer aanmeldingen komen dan toegestaan volgens de richtlijnen van de Doetsekom, zullen wij een indeling maken.

Uiteraard wordt erop toegezien dat vóór, tijdens en na de activiteit de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF en de Doetsekom gevolgd worden. Er zal voorafgaand aan de activiteit een e-mail naar alle leden en vrijwilligers verspreid worden waarin deze richtlijnen en regels verder toegelicht worden.

Het activiteitenrooster ná 10 juni wordt komende week bepaald op basis van de beschikbaarheid van de Doetsekom en de actuele richtlijnen voor verenigingsactiviteiten in De Duikelaar.

 Neem in geval van vragen contact op met één van de bestuursleden. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Voor de zomervakantie zal er nog een Boei verschijnen met meer nieuws vanuit de vereniging. 

Update 20 mei: we gaan weer zwemmen!

admin 20-05-2020

Zoals eerder aangegeven vindt de Reddingsbrigade het belangrijk om actief en in beweging te blijven, ook in deze bijzondere tijd. We willen onze leden de kans geven om elkaar weer te ontmoeten en samen actief te zijn, het liefst in/rond het water. Helaas is zwembad De Duikelaar voorlopig nog gesloten voor verenigingen. Na overleg met zwembad de Doetse Kom in Giessenburg blijkt het mogelijk om op woensdag een deel van dat zwembad te huren voor Reddingsbrigade-activiteiten. We zijn daarbij gebonden aan de geldende tijden, richtlijnen en maximum aantal bezoekers in de Doetse Kom.

Voor de leden t/m 12 jaar wordt een activiteit van een uur georganiseerd aan het einde van de woensdagmiddag. Voor de leden vanaf 13 jaar is het alleen mogelijk om een activiteit van een half uur te organiseren op de woensdagavond, waarbij de leden verdeeld worden over twee tijdsblokken. 

De tijden en indeling zijn als volgt:
Leden t/m 12 jaar:     woensdag 17-18 uur (max. 40 personen)
Leden vanaf 13 jaar:  woensdag 19-19.30u of 19.30-20u (max. 10 personen per half uur)

Wij willen opnieuw benadrukken dat deelname aan de activiteit niet verplicht is, maar volledig berust op vrijwilligheid. Leden die deel willen nemen aan de activiteiten, moeten zich uiterlijk zaterdag 23 mei aanmelden via het opgaveformulier (verkorte link: https://bit.ly/36mf1E7). Leden vanaf 13 jaar die beide tijdsblokken aanwezig kunnen zijn, mogen dat in het opgaveformulier aangeven. Je wordt ingedeeld op een tijdsblok waarop nog ruimte is. Als er meer aanmeldingen komen dan er ruimte is in de Doetse Kom, zullen de leden verdeeld worden over de twee woensdagen. 

Uiteraard wordt erop toegezien dat vóór, tijdens en na de activiteit de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF en de Doetse Kom gevolgd worden. Er zal voorafgaand aan de activiteit een e-mail naar alle leden en vrijwilligers verspreid worden waarin deze richtlijnen en regels verder toegelicht worden. 

De eerder geplande buitenactiviteit op 22 mei gaat niet door. Het activiteitenrooster ná 3 juni wordt in de komende weken bepaald op basis van de beschikbaarheid van de Doetse Kom na 3 juni en de eventuele (her)opening van De Duikelaar voor verenigingsactiviteiten.

Neem in geval van vragen contact op met één van de bestuursleden. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Update 12 mei: buitenactiviteit 15 mei vervalt - hopelijk binnenkort weer zwemmen

admin 13-05-2020

Op 12 mei is de onderstaande update gemaild naar alle leden.

Vorige week hebben we aangekondigd dat we activiteiten willen gaan organiseren, omdat we het belangrijk vinden om actief te zijn en elkaar weer te ontmoeten, op een verantwoorde manier. Bedankt voor alle reacties van jeugd- en seniorleden, instructeurs en ouders/verzorgers op het verzoek om de vragenlijst in te vullen! 

De dag na onze aankondiging heeft het kabinet bekendgemaakt dat zwembaden onder voorwaarden weer open mogen per 11 mei. De versoepeling voor binnenbaden kwam eerder dan we hadden verwacht. Afgelopen vrijdag heeft de zwembranche een protocol gepubliceerd voor de heropening van zwembaden. Vooralsnog is niet bekend wanneer zwembad De Duikelaar zal openen, maar de verwachting is dat er snel groen licht zal komen.

Aangezien wij als Reddingsbrigade graag actief zijn bij, op en in het water, hebben we besloten de 'droge' buitenactiviteit aanstaande vrijdag 15 mei te laten vervallen. In plaats daarvan steken we tijd en energie in de voorbereiding van activiteiten in het zwembad. Indien mogelijk, hopen we volgende week al van start te gaan in het zwembad. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen we jullie informeren via e-mail en/of de Boei. Er wordt dan ook een nieuw opgaveformulier gestuurd voor leden en vrijwilligers.

Neem in geval van vragen contact op met één van de bestuursleden. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Coronavirus - update 5 mei

admin 05-05-2020

Als Reddingsbrigade vinden wij het belangrijk om actief en in beweging te blijven, ook in deze bijzondere tijd. Daarnaast willen we onze jeugdleden de kans geven om elkaar weer te ontmoeten en samen actief te zijn, op een veilige en gezellige manier.

Op vrijdagavond 15 en 22 mei willen we daarom een buitenactiviteit organiseren voor de jeugd t/m 12 jaar op het terrein van zwembad De Duikelaar. We gaan die avonden een serie buitenoefeningen (op het droge) doen van Reddingsbrigade Nederland. De precieze tijden en indeling volgen later.

Uiteraard wordt erop toegezien dat vóór, tijdens en na de activiteit de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF en gemeente Hardinxveld-Giessendam gevolgd worden. Meer informatie over de richtlijnen en regels rondom onze buitenactiviteiten volgt eind deze week of begin volgende week. Morgen zal het bestuur een gedetailleerd plan, inclusief veiligheidsprotocollen, indienen bij gemeente Hardinxveld-Giessendam. Als er geen akkoord gegeven wordt op de plannen en protocollen, zal de activiteit alsnog afgelast worden en wordt dit naar alle leden gecommuniceerd.

Om een idee te krijgen hoeveel deelnemers en vrijwilligers er aanwezig zijn op vrijdag 15 mei, willen we alle leden en ouders/verzorgers vragen om, bij voorkeur uiterlijk vrijdag 8 mei, een korte vragenlijst in te vullen (verkorte link: https://bit.ly/2WoPohq). Het invullen van de vragenlijst kost slechts 1 minuut. Wij willen hierbij benadrukken dat deelname aan de activiteit niet verplicht is, maar volledig berust op vrijwilligheid.

Zoals eerder aangegeven komen alle overige activiteiten t/m 19 mei te vervallen.

Neem in geval van vragen contact op met één van de bestuursleden. Blijf ook met ons in contact via social media (Facebook en Instagram). 

Coronavirus - update 25 april

Johan-H 25-04-2020

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat de meeste coronamaatregelen van kracht blijven tot en met 19 mei. Er komt komende weken wel meer ruimte, waardoor de jeugd onder begeleiding buiten mag gaan sporten en de basisscholen vanaf 11 mei hun deuren zullen openen. Zwembad De Duikelaar blijft tot en met 19 mei gesloten.

Tot en met 9 mei vervallen alle activiteiten bij Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam. Komende 2 weken worden gebruikt om de mogelijkheden te verkennen en activiteiten voor te bereiden. Hopelijk kunnen we in de week van 11 mei de eerste (alternatieve) activiteiten opstarten en daarna geleidelijk verder uitbreiden.

Het jaarlijkse medewerkersuitje zal, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet op 13 juni plaatsvinden. Hopelijk kunnen we op een later moment alsnog iets organiseren om onze vaste vrijwilligers te bedanken, bijvoorbeeld rond de start van het nieuwe seizoen.

Meer nieuws, onder anderen over de examens, volgt in de volgende update en/of clubblad de Boei van mei. Heb je een vraag, idee of plan voor de vereniging? Neem dan contact op met één van de bestuursleden of blijf in contact via social media (Facebook en Instagram).

Inhoud syndiceren