Menu

Skip to: Site menu | Main content

Nieuws

Update 24 feb: activiteiten vervallen t/m 15 maart

Johan-H 24-02-2021

Op 23 februari heeft het kabinet bekend gemaakt dat de huidige lockdown wordt verlengd tot en met (ten minste) 15 maart. De verlenging van de lockdown heeft uiteraard ook gevolgen voor de activiteiten van Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam.

Geen zwemmen t/m 15 maart
Als gevolg van de verplichte sluiting van alle zwembaden, vervallen alle zwemactiviteiten tot en met maandag 15 maart. Helaas gelden er alleen versoepelingen voor ‘buitensporten’, dus kunnen wij nog niet gaan zwemmen. Ook andere niet-noodzakelijke activiteiten komen te vervallen tot en met 15 maart. Vergaderingen worden digitaal gehouden. Over de activiteiten ná 15 maart volgt een nieuwe update zodra er meer duidelijkheid is.

Volgende Boei verschijnt begin maart
Begin maart verschijnt er een nieuwe Boei, met daarin meer nieuws en informatie.

Neem in geval van vragen, opmerkingen of ideeën contact op met één van de bestuursleden. Blijf ook met ons in contact via social media (Facebook en Instagram). 

Update 3 feb: activiteiten vervallen t/m 2 maart

Johan-H 03-02-2021

Op 2 februari heeft het kabinet bekend gemaakt dat de huidige lockdown wordt verlengd tot en met (ten minste) 2 maart. De verlenging van de lockdown heeft uiteraard ook gevolgen voor de activiteiten van Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam.

Geen zwemmen t/m 2 maart
Als gevolg van de verplichte sluiting van alle zwembaden, vervallen alle zwemactiviteiten tot en met dinsdag 2 maart. Ook andere niet-noodzakelijke activiteiten komen te vervallen tot en met 2 maart. Vergaderingen worden digitaal gehouden. Over de activiteiten ná 2 maart volgt een nieuwe update zodra er meer duidelijkheid is.

Volgende Boei verschijnt begin maart
Aangezien het momenteel nog onduidelijk is óf/hóe we na 2 maart activiteiten kunnen organiseren, verschijnt de eerstvolgende Boei begin maart. Nadat de overheid bekend heeft gemaakt welke maatregelen na 2 maart (blijven) gelden, zullen wij de gevolgen voor onze vereniging in kaart brengen en vervolgens jullie informeren via de Boei.

Algemene ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) is op donderdag 18 februari. De ALV is digitaal en start om 19.30 uur. Op 11 februari wordt een voorbereidende sessie gehouden, waarin de penningmeester de financiële cijfers van de vereniging toelicht en iedereen vragen over de financiën kan stellen. De agenda voor de ALV en de link om online deel te nemen aan de ALV en de financiële sessie zijn te vinden in de Boei van januari, samen met de jaarverslagen van alle commissies. In de Boei is ook een overzicht van onze vacatures te vinden. Hoewel we momenteel niet kunnen zwemmen, is er nog genoeg te doen binnen de vereniging, dus zijn we op zoek naar uw/jouw hulp!

Voorstel contributieregeling
Tijdens de ALV wordt ook het bestuursvoorstel besproken om geen contributie te innen in het eerste kwartaal van 2021. Wie hierover wil meepraten en meebeslissen, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de financiële sessie op 11 februari en de ALV op 18 februari.

Nationale Reddingsvloot (NRV)
Onze eenheid van de Nationale Reddingsvloot (NRV) blijft tijdens de lockdown inzetbaar in geval van nood. Op dit moment is er sprake van een relatief hoge waterstand in de grote Nederlandse rivieren. Reddingsbrigade Nederland houdt de situatie nauwlettend in de gaten, samen met Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio. In geval van nood worden NRV-eenheden opgeroepen om te assisteren in de eigen regio of elders in het land.

Tot slot
Helaas is het nog steeds niet mogelijk om gezellig en sportief met elkaar te zwemmen of varen. Het is nu belangrijk dat we met elkaar ons best blijven doen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. We hopen elkaar snel weer te zien! Zorg ervoor dat je in de tussentijd ook blijft bewegen, bijvoorbeeld door regelmatig een stukje te lopen of fietsen, zodat je in vorm bent zodra we weer mogen zwemmen.

Neem in geval van vragen, opmerkingen of ideeën contact op met één van de bestuursleden. Blijf ook met ons in contact via social media (Facebook en Instagram). 

Algemene ledenvergadering 18 februari 2021

admin 01-02-2021

Op 18 februari vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Leden, ouders en andere belangstellenden zijn welkom. De ALV is dit jaar voor het eerst digitaal. Om 19.30 uur zal de vergadering starten. Wees welkom om al jullie ideeën, wensen en suggesties te noemen!

Update 15 dec: activiteiten vervallen t/m 19-01-2021

Johan-H 15-12-2020

Vanaf 15 december zijn de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen nóg verder aangescherpt. De aangescherpte maatregelen hebben uiteraard ook gevolgen voor de activiteiten van Reddingsbrigade Hardinxveld-Giessendam.

Geen zwemmen t/m 19 januari
Als gevolg van de verplichte sluiting van alle zwembaden, vervallen alle zwemactiviteiten tot en met dinsdag 19 januari. De prestatiezwemtocht op vrijdag 18 december gaat ook niet door. Afgelopen vrijdag 11 december was dus helaas al de laatste zwemavond van 2020. Over de activiteiten ná 19 januari volgt een nieuwe update zodra er meer duidelijkheid is.

Geen varen t/m 19 januari
Alle niet-noodzakelijke activiteiten bij het Varend Redden komen ook te vervallen tot en met dinsdag 19 januari. Dit betekent dat er komende periode geen (praktijk)oefeningen zullen plaatsvinden. Onze eenheid van de Nationale Reddingsvloot (NRV) blijft wel inzetbaar in geval van nood.

Tot slot
Wij willen jullie via deze weg, ondanks alle maatregelen, alvast prettige feestdagen en een sportief nieuwjaar wensen! We kijken uit naar een sportiever 2021 en hopen jullie volgend jaar weer gezond in het zwembad of op de boot te zien.

Neem in geval van vragen contact op met één van de bestuursleden. Blijf ook met ons in contact via social media (Facebook en Instagram). 

Coronaprotocol zwemmen in de Duikelaar [update 18 nov]

Johan-H 18-11-2020

Update 18 nov: Er zijn een aantal regels gewijzigd en toegevoegd. De aanpassingen zijn gemarkeerd door [nieuw] en [gewijzigd].

Wij vragen iedereen het veiligheidsplan van het zwembad goed door te lezen en vooral ook onderstaande instructies op te volgen.

 • Kom alleen naar het zwembad als je geen last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of benauwdheid. Dit geldt voor alle zwemmers en lesgevers!
 • Zorg ervoor dat je 5 minuten voor de les bij het zwembad aanwezig bent. Op die manier kunnen we de wisseling van de groepen op een veilige manier plaats laten vinden.
 • [gewijzigd] Alle zwemmers, lesgevers en andere vrijwilligers vanaf 13 jaar dragen bij binnenkomst in het zwembad een mondkapje totdat ze gaan omkleden. Na afloop van het zwemmen of lesgeven draagt iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje, zodra hij/zij klaar is met omkleden. Langs het bad en tijdens het zwemmen hoef je geen mondkapje op. 
 • [nieuw] Vrijwilligers mogen leden die zich niet aan de regels en instructies houden de toegang weigeren tot het zwembad.
 • Bij binnenkomst is er een mogelijkheid om je handen te desinfecteren.
 • In het zwembad is een eenrichtingsroute aangegeven. Volg de pijlen en de instructies van onze vrijwilligers. Zij zijn duidelijk te herkennen aan een geel hesje.
 • De groepen van verschillende lesuren worden zo veel mogelijk gescheiden. Alle zwemmers wachten na binnenkomst in de zwembadhal totdat alle zwemmers van de voorgaande groep de zwembadzaal hebben verlaten. Vervolgens mag de nieuwe groep via de tribune de zwembadzaal betreden. Volg hierbij de instructies van de vrijwilligers met de gele hesjes. Tijdens het wachten in de hal dragen leden vanaf 13 jaar een mondkapje.
 • De zwemmers en lesgevers komen naar het zwembad met zwemkleding onder hun (boven)kleding.
 • Ouders mogen het zwembad niet binnenkomen.
 • Er kan aan het begin van de les geen gebruik gemaakt worden van de omkleedhokjes.
 • De zwemmers dienen hun kleding in een tas op de banken in het zwembad te zetten. Neem dus een grote (sport)tas mee waar al je kleding en spullen in passen.
 • Er wordt in de banen 1, 3 en 5 les gegeven vanaf de diepe zijde van het bad. In de banen 2 en 4 wordt les gegeven vanaf de ondiepe zijde van het bad. Hierdoor is er op de kant meer ruimte voor de lesgevers en zwemmers om voldoende afstand te houden.
 • Lesgevers dragen in het zwembad een mondkapje tijdens groepswisselingen, aangezien er op dat moment niet altijd voldoende afstand tot elkaar en tot de zwemmers gehouden kan worden. Het is overigens niet de bedoeling dat er daardoor bewust onvoldoende afstand gehouden wordt.
 • Tijdens het sporten is het voor zwemmers t/m 17 jaar niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden, maar vóór en (direct) na het zwemmen houden alle kandidaten en vrijwilligers zich aan de algemeen geldende afstandsregels. Alle personen vanaf 18 jaar houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar, dus ook tijdens het sporten. Vanwege deze afstandsregel, kunnen er maximaal 15 personen van 18 jaar en ouder tegelijkertijd zwemmen.
 • Er kan niet gedoucht worden. De douches zijn gesloten voor alle lesgroepen.
 • Na afloop kan er alleen omgekleed worden in de (kleine) kleedcabines aan de kant van de heren. De (grote) kleedkamers zijn gesloten.
 • Blijf niet hangen na afloop van het zwemmen. Verlaat het zwembadgebouw zo snel mogelijk.

Wanneer er vragen zijn met betrekking tot dit coronaprotocol, dan kunt u contact opnemen met de Technische Commissie via tc@hgrb.nl.

Inhoud syndiceren